Sav Buret

Rundsav

Maskinsikkerhed – Rundsav

Savburet består primært af den store rundsav hvor der kan skæres plader af størrelsen 2,4m x1,2m. Der er mulighed for at vinkle savklinge og hæve og sænke den. Den startes ved først at dreje knap forneden tv en kvart omgang med uret og herefter når klingen er kommet op i fart, at dreje den en kvart omgang mere med uret.

Tilhørende er et spånsug som startes og slukkes på væggen ud mod forpladsen. Det kan startes og stoppes ved skub/træk anordning th for saven.

Spånsuget tømmes ved at åbne den nederste del af metalskabet ved siden af reset suget og få løfter vognen med posen nedaf og dreje den ud. Posen skiftes med en anden og den fyldte smides i restaffald containeren, på Affaldspladsen bag hal 7.

Båndsav

Båndsav kræver introduktion i brug og sikkerhed.

  1. Maskinsikkerhed – Båndsav
  2. 2019-08-21 Typebetegnelse

Trædrejebænk

Trædrejebænk kræver introduktion i brug og sikkerhed.

  1. Maskinsikkerhed – Trædrejebænk
  2. Trædrejebænk – MC600 Variable Speed Wood Lathe

Høvl/afretter

Kræver introduktion i brug og sikkerhed.

  1. Holzman 310N afretter-tykkelseshøvl-manual

Ansvarlig for Savburet er Anders

Kørekort

Nogle maskiner har vi vurderet som enten særligt farlige at benytte eller som særlig sårbare overfor forkert brug. At benytte disse maskiner forudsætter at man har gennemgået et formelt kursus der giver “Kørekort” til den pågældende maskine.
Deltagelse i et sådan kursus registreres i medlemssystemet.
Der arbejdes pt. på at få etableret betjeningspanel på disse maskiner, så de kun kan aktiveres ved brug af de personlige nøgle-brikker.

Indtil dette system er etableret, er nogle maskiner udstyret med simplere låse hvor koden oplyses ved gennemført kursus. Samt et clip-board hvor brug af maskinen registreres manuelt.