Overvågning

Formål: 

Formålet med overvågningen er at forebygge og opklare kriminalitet  

Hvem og hvad overvåges:

Så vidt det er muligt overvåges alene adgangsgivende arealer til makerspacet.

Vi bestræber os på ikke at overvåge arealer hvor der er ophold.  

Omfang: 

Orange Makerspace overvåges 24 timer i døgnet. Kun udvalgte medlemmer af foreningens bestyrelse samt godkendte teknikere vil have adgang til optaget materiale. Dette vil kun tilgås såfremt der er mistanke om en kriminel handling 

Lagring og opbevaring:

Vi overvåger og lagrer materialet lokalt. Der opsættes en netværksharddisk til formålet. Denne kan alene tilgås af udvalgte medlemmer af bestyrelsen samt godkendte teknikere.   

Harddiskene opbevares i et aflåst skab 

Materialet opbevares maks 2 måneder. Vi bestræber os på at slette materiale hver 30 dag.  

Ønsker du at vide mere om overvågningen kan du kontakte foreningens formand og/eller næstformand.