Privatlivspolitik

Foreningen Orange Makers (‘os’, ‘vi’, ‘foreningen’) privatlivspolitik i forbindelse med Databeskyttelsesloven og EU’s Persondataforordning.

Når du melder dig i foreningen giver du samtidig samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og denne Privatlivspolitik.

Den dataansvarlige er Foreningen Orange Makers, CVR-nr. 35584293, Penselstrøget 66, 4000 Roskilde.

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, hvordan de behandles, hvad de bruges til og hvem der har adgang til oplysningerne samt hvem der kan kontaktes, hvis du har spørgsmål eller indsigelser i forhold til de indsamlede oplysninger og behandlingen af disse.

De data, vi anvender er primært almindelige persondata som

  • Almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse, postnummer og e-mailadresse
  • Betalingskort oplysninger
  • Fødselsår

Indsamlede persondata behandles for at kunne administrere dit medlemskab og din adgang til de ydelser, der følger af medlemskabet. Herunder behandles persondata i vores legitime interesse til brug for kommunikation, statistik over antal medlemmer, og grundlag for ansøgning om midler og fonde.

For at leve op til Bogføringsloven skal vi kunne dokumentere, hvor vore indtægter kommer fra i indeværende + 5 år. Vi beholder således dine persondata i 5 år efter det år, hvor dit medlemskab af foreningen måtte ophøre.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata der er relevante og nødvendige for at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor og de krav der i øvrigt måtte blive stillet i lovgivningen i forbindelse med den type forening, som vi driver. 

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.

Vi deler dine oplysninger, når det er relevant og nødvendigt, med for eksempel Skat, vores betalingsgateway Stripe og vores it- og hosting leverandører.

Når vi deler dine oplysninger sikrer vi os at der er indgået aftaler om, at de delte oplysninger behandles lige så sikkert og fortroligt hos dem, vi deler oplysningerne med, som når oplysningerne behandles af os selv, herunder at der leves op til alle krav i Databeskyttelsesloven.

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed, idet

vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi opbevarer personoplysninger vedrørende betalte medlemskaber så længe du er medlem og derefter 5 år ud over året, hvor medlemskabet er ophørt. Derefter enten anonymiseres data, så alene beløb gemmes, eller data slettes helt. Personoplysninger, der er tilgået os i forbindelse med fx besøg på vores hjemmesiden eller anden aktivitet, der ikke involvere økonomi/betalinger gemmes i højst 2 år, hvorefter de anonymiseres eller slettes.

Når vi behandler (f.eks. indsamler, registrerer, gemmer eller sletter) personoplysninger, har du en række rettigheder jf. Databeskyttelsesloven. Du kan skrive til os på info@orangemakerspace.com og gøre brug af én eller flere af følgende rettigheder:

Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan du blive bedt om dokumentation. En anmodning fra en registreret vil blive besvaret uden unødig forsinkelse og senest en måned efter, vi har modtaget anmodningen. I tilfælde af at anmodningen afvises, vil du blive underrettet om dette hurtigst muligt og senest en måned efter, vi har modtaget anmodningen, med en begrundelse for afslaget. En afvisning af en anmodning kan bl.a. være begrundet i, at vi ikke behandler oplysninger om dig. Hvis en anmodning er åbenlyst grundløs eller overdreven, især fordi den gentages.

Indsigt – du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os på info@orangemakerspace.com kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål som oplysningerne er indsamlet til.

Berigtigelse og sletning – Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Begrænsning af behandling – du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Dataportabilitet – Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

Indsigelsesret – Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på Databeskyttelseslovens kapitel 6. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

Tilbagekaldelse af samtykke – Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst på info@orangemakerspace.com hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

Klagemulighed:

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon +45 33 19 32 00
Email-adresse: DT@Datatilsynet.dk

Ændringer i denne Privatlivspolitik vil blive offentliggjort på denne side, og kan evt. blive meddelt dig via email.

Sidst opdateret 08.06.2020

Med venlig hilsen
Foreningen Orange Makers
Penselstrøget 66
4000 Roskilde