Procedure for korrekt brug af Laser-maskine

Kendte mangler og ønsker til denne vejledning:

  • Skal opdateres vedr. brug af Rotary, og hvordan maskinen afleveres efter brug af Rotary
  • Skal opdateres med detaljer vedr. sug, udskiftning af filter, mv.

Opstart af maskiner:

Tænd PC.

Start “Universal Control Panel” (UCP) på PC’en. – Denne ikon:

Tænd laser-maskinen på icon i UCP. – Rød knap øverst til højre: 

Vent på at maskinen kalibrerer sig selv, og at “broen” kører lidt frem.